RESPILON? Pro média

VYROBNí LINKA RESPILON

Aktualizováno 8. 6. 2020


Na?e vyrobní linka u? stojí na svém místě v Technologickém parku Brno.

?
Na?e vyrobní linka u? stojí na svém místě v Technologickém parku Brno a i během víkendu jsme ladili zku?ební provoz. O p?echodu do plného provozu vás budeme informovat.?
?
P?ipravujeme krátké video, kde vám chceme umo?nit nahlédnout do sterilních prostor na?í vyrobny. Ní?e malá ochutnávka z natá?ení...
?

?